Obraz Ładujący

#matematyka :: Lekcja 1 :: Liczby i działania

W tej lekcji powtórzymy: rozkład liczby na czynniki pierwsze, cechy podzielności liczb, wykonywanie obliczeń na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, typowe zadania egzaminacyjne o liczbach i działaniach Lekcję znajdziesz tutaj: https://youtu.be/B1bvtl6MpLc Prowadzący: Krzysztof Chojecki Instagram: mathleta Facebook: Krzysztof Chojecki – Pan …

#matematyka :: Lekcja 9 :: Ostrosłupy i graniastosłupy

W tej lekcji powtórzymy: obliczanie pola powierzchni całkowitej prostopadłościanów i sześcianów, obliczanie objętości prostopadłościanów i sześcianów, obliczanie pola powierzchni całkowitej i objętości ostrosłupów prawidłowych czworokątnych, obliczanie długości przekątnej prostopadłościanu.

#matematyka :: Lekcja 6 :: Kąty i trójkąty

W tej lekcji powtórzymy: rodzaje kątów, rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem kątów przyległych i wierzchołkowych, zależności między długościami boków w trójkątach o kątach 45, 45 i 90 stopni oraz 30, 60 i 90 stopni, stosowanie wzoru na pole trójkąta.

#matematyka :: Lekcja 5 :: Równania

W tej lekcji powtórzymy: rozwiązywanie równań liniowych, rozwiązywanie równań zapisanych w postaci proporcji, strategie rozwiązywania rozbudowanych równań, sprawdzanie, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania, co to są równania sprzeczne i tożsamościowe.

#matematyka :: Lekcja 2 :: Potęgi i pierwiastki

W tej lekcji powtórzymy: obliczanie potęg, stosowanie własności działań na potęgach, obliczanie pierwiastków, stosowanie działań na pierwiastkach, porównywanie potęg, porównywanie pierwiastków. Lekcję znajdziesz tutaj: https://youtu.be/mkFUXw3NNLA Prowadzący: Krzysztof Chojecki – Pan Pistacja Pomysłodawca i współtwórca darmowego projektu edukacyjnego Pi-stacja Matematyka. Nauczyciel …