Obraz Ładujący

Timszel, bo możesz

Jesteśmy grupą przyjaciół, których połączyły wspólne wartości. Są nimi dobro, chęć dzielenia się z innymi tym, co umiemy i co wiemy oraz tworzenie przestrzeni na stawanie się lepszym. Te wspólne wartości zauważyliśmy w idei złotej spirali Fibonacciego.  Wybraliśmy słowo TIMSZEL jako nazwę naszej inicjatywy. Jest w jego znaczeniu moc, którą daje możliwość wyboru. A to z kolei jest podstawą rozwoju, bezpiecznego eksperymentowania, poszukiwań, prawa do błędu i wyciągania wniosków. Niebawem będziemy istnieć bardziej niż nieformalna grupa przyjaciół.

Naszą misją jest wzmocnienie jakości edukacji poprzez wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców.

inicjatorzy