Obraz Ładujący

#język_polski :: Lekcja 7 :: Motyw miłości i przyjaźni w “Małym Księciu” i utworach poetyckich.

Cele lekcji:

Dowiesz się, jak jest realizowany motyw przyjaźni i miłości na m.in. przykładzie ,,Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, a także w utworach poetyckich.

Będziesz w stanie wskazać i wyjaśnić różne ujęcia motywu miłości, podając przykłady z literatury.

Lekcję znajdziesz tutaj:
https://youtu.be/jLAJfETTpeM

Prowadzący: Łukasz Szeliga
Facebook: Łukasz Szeliga

Łukasz Szeliga – interdyscyplinarne wykształcenie przekłada na praktykę. Tutor, nauczyciel i edukator, a także spec. ds. komunikacji. Uczy języka polskiego, specjalizując się w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego. Ponadto uczy business management w ramach programu matury międzynarodowej IB DP oraz Cambridge.
Twórca programów nauczania, interdyscyplinarnych scenariuszy zajęć oraz e-kursów.

Współautor Akademii Młodego Psychologa – autorskiego cyklu warsztatów dla dzieci i młodzieży. Pomysłodawca i twórca społecznej inicjatywy BeCom!, która w latach 2015-2017 dawała krakowskiej młodzieży szansę na rozwój w obszarach tj. media, technologia i komunikacja poprzez spotkania i warsztaty z ekspertami z różnych branż.

Jako tutor towarzyszy dzieciom i młodzieży w procesie rozwijania poczucia własnej wartości, samoświadomości i pasji.

Doświadczenie zdobywał, ucząc w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w szkołach publicznych i prywatnych, w tym w International School of Kraków – jednostce edukacyjnej Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. Obecnie współpracuje z CIS – Dwujęzycznym Niepublicznym Liceum. Absolwent filologii polskiej (spec. nauczycielska) oraz glottodydaktyki polonistycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także marketingu internetowego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studiował socjologię w ramach MISH na UJ.

Zaangażowany społecznie na rzecz rozwoju edukacji (inicjatywa W.I.E.M., Forum Nowej Edukacji, budżet obywatelski). Doradza organizacjom oraz osobom prywatnym w zakresie komunikacji i skutecznego budowania marki z wykorzystaniem social media.
Do tej pory (jako nauczyciel, lektor i tutor) współpracował z przedstawicielami przeszło 60 krajów.

Od 2020 roku prowadzi w Krakowie własną przestrzeń rozwojowo-edukacyjną w duchu podejścia spersonalizowanego. Przestrzeń, gdzie można być sobą.

Czas rozpoczęcia

7:00 pm

11 kwietnia, 2022

Czas zakończenia

8:30 pm

11 kwietnia, 2022

Uczestnicy wydarzenia