Obraz Ładujący
17
Maj, 2022
mat10
#matematyka :: Lekcja 10 :: Kombinatoryka i prawdopodobieństwo
7:00 pm - 8:30 pm

W tej lekcji powtórzymy: rozwiązywania typowych zadań z kombinatoryki typu "ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych podzielnych przez 5" oraz rozwiązywanie typowych zadań z prawdopodobieństwa o...

10
Maj, 2022
mat9
#matematyka :: Lekcja 9 :: Ostrosłupy i graniastosłupy
7:00 pm - 8:30 pm

W tej lekcji powtórzymy: obliczanie pola powierzchni całkowitej prostopadłościanów i sześcianów, obliczanie objętości prostopadłościanów i sześcianów, obliczanie pola powierzchni całkowitej i objętości ostrosłupów prawidłowych...

26
kwiecień, 2022
mat8
#matematyka :: Lekcja 8 :: Geometria – pola figur
7:00 pm - 8:30 pm

W tej lekcji powtórzymy stosowanie wzorów na pola figur: trójkąta, kwadratu i prostokąta, trapezu, rombu i równoległoboku w typowych zadaniach egzaminacyjnych.

15
kwiecień, 2022
mat3
#matematyka :: Lekcja 3 :: Obliczenia procentowe
7:00 pm - 8:30 pm

W tej lekcji powtórzymy: obliczanie potęg, stosowanie własności działań na potęgach, obliczanie pierwiastków, stosowanie działań na pierwiastkach, porównywanie potęg, porównywanie pierwiastków.

12
kwiecień, 2022
mat7
#matematyka :: Lekcja 7 :: Twierdzenie Pitagorasa
7:00 pm - 8:30 pm

W tej lekcji powtórzymy: treść twierdzenia Pitagorasa, przykłady stosowania twierdzenia Pitagorasa, stosowanie twierdzenia Pitagorasa w typowych zadaniach egzaminacyjnych.

05
kwiecień, 2022
mat6
#matematyka :: Lekcja 6 :: Kąty i trójkąty
7:00 pm - 8:30 pm

W tej lekcji powtórzymy: rodzaje kątów, rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem kątów przyległych i wierzchołkowych, zależności między długościami boków w trójkątach o kątach 45, 45...

29
Marzec, 2022
mat5
#matematyka :: Lekcja 5 :: Równania
7:00 pm - 8:30 pm

W tej lekcji powtórzymy: rozwiązywanie równań liniowych, rozwiązywanie równań zapisanych w postaci proporcji, strategie rozwiązywania rozbudowanych równań, sprawdzanie, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania,...

22
Marzec, 2022
mat4
#matematyka :: Lekcja 4 :: Wyrażenia algebraiczne
7:00 pm - 8:30 pm

W tej lekcji powtórzymy: obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych, upraszczanie wyrażeń algebraicznych, wzory skróconego mnożenia, układanie wyrażeń algebraicznych na podstawie tekstu.

08
Marzec, 2022
mat2
#matematyka :: Lekcja 2 :: Potęgi i pierwiastki
7:00 pm - 8:30 pm

W tej lekcji powtórzymy: obliczanie potęg, stosowanie własności działań na potęgach, obliczanie pierwiastków, stosowanie działań na pierwiastkach, porównywanie potęg, porównywanie pierwiastków. Lekcję znajdziesz tutaj:...

01
Marzec, 2022
mat1
#matematyka :: Lekcja 1 :: Liczby i działania
7:00 pm - 8:30 pm

W tej lekcji powtórzymy: rozkład liczby na czynniki pierwsze, cechy podzielności liczb, wykonywanie obliczeń na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, typowe zadania egzaminacyjne o liczbach...