Obraz Ładujący
31
Marzec, 2022
5
#język_angielski :: Lekcja 5 :: Tworzenie wypowiedzi pisemnej – omówienie słownictwa i modeli prac pisemnych. Zadania praktyczne i cenne wskazówki egzaminacyjne dotyczące całego egzaminu.
6:00 pm - 7:30 pm

Cele lekcji: https://youtu.be/z0w0xfF8Z2k Lekcję znajdziesz tutaj: Prowadzący: Ewa Drobek Facebook: Ewa Drobek Ewa Drobek – nauczycielka języka angielskiego z 22- letnim stażem. Przygotowuje do egzaminu maturalnego od...

24
Marzec, 2022
4
#język_angielski :: Lekcja 4 :: Znajomość funkcji językowych – omówienie i przećwiczenie wszystkich typów zadań na praktycznych przykładach.
6:00 pm - 7:30 pm

Cele lekcji: Lekcję znajdziesz tutaj:   Prowadzący: Ewa Drobek Facebook: Ewa Drobek Ewa Drobek – nauczycielka języka angielskiego z 22- letnim stażem. Przygotowuje do egzaminu maturalnego od...

17
Marzec, 2022
3
#język_angielski :: Lekcja 3 :: Rozumienie ze słuchu – wszystkie typy zadań egzaminacyjnych spotykanych na egzaminie. Ćwiczenia praktyczne z omówieniem strategii egzaminacyjnych.
6:00 pm - 7:30 pm

Cele lekcji: Lekcję znajdziesz tutaj: https://youtu.be/2ke_T6P49qY Prowadząca: Ewa Drobek Facebook: Ewa Drobek Ewa Drobek – nauczycielka języka angielskiego z 22- letnim stażem. Przygotowuje do egzaminu maturalnego od...

10
Marzec, 2022
2
#język_angielski :: Lekcja 2 :: Znajomość środków językowych – zadania oparte na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach, wybór wielokrotny, dobieranie, zadania z lukami.
6:00 pm - 7:30 pm

Cele lekcji: Lekcję znajdziesz tutaj: https://youtu.be/kRCA4YrlLfM Prowadzący: Ewa Drobek Facebook: Ewa Drobek Ewa Drobek – nauczycielka języka angielskiego z 22- letnim stażem. Przygotowuje do egzaminu maturalnego od...

03
Marzec, 2022
1
#język_angielski :: Lekcja 1 :: Rozumienie tekstów pisanych – zadania otwarte i zamknięte – wielokrotny wybór, dobieranie. Zadania z luką lub lukami oraz odpowiedzi na pytania.
6:00 pm - 7:30 pm

Cele lekcji: Lekcję znajdziesz tutaj: https://youtu.be/uxuScCp7hw0 Prowadzący: Ewa Drobek Facebook: Ewa Drobek Ewa Drobek – nauczycielka języka angielskiego z 22- letnim stażem. Przygotowuje do egzaminu maturalnego od...